PRIVACYVERKLARING

Student Kick-Off vzw, de beheerder van de desbetreffende website, hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De informatie opgevraagd in de formulieren zal gebruikt worden in het kader van de rekrutering van vrijwilligers voor het festival georganiseerd door Student Kick-Off vzw en in het kader van de online wedstrijden die door Student Kick Off georganiseerd worden. Enkel indien de gebruiker hiermee toestemt zal de verkregen informatie meegedeeld kunnen worden aan de partners van Student Kick-Off vzw voor marketingdoeleinden.

Enkel uw contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer alsook antwoorden op eventueel gestelde vragen worden bewaard. Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar bewaard binnen de organisatie. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde server of via een online beveiligde clouddienst. De persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage, verwijdering en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Dit recht kan uitgeoefend worden door het 'contactformulier' in te vullen met als onderwerp 'Web' onderaan de volgende pagina: www.studentkickoff.be.

Student Kick-Off vzw is gevestigd te Blekerijstraat 75 bus 3 in Gent. U kunt ons contacteren via [email protected]. Indien u vindt dat ons privacybeleid niet voldoet aan de nodige vereisten kunt u steeds een klacht indienen bij de Privacycommissie.

2021 ©, STUDENT KICK-OFF VZW. ALL RIGHTS RESERVED. privacyverklaring